De Natuur geeft een bron aan inzicht voor menswaardig en duurzaam omgaan met de Aarde, het milieu en met jezelf.

Deze inzichten blijken tegelijk machtige metaforen te zijn voor processen in groepen en bedrijven. Ook liggen ze aan de basis voor
een diep inzicht in de individuele levensloop.

Exact leren waarnemen en denken over de natuur maakt de samenhang tussen stof en geest reëel onderzoekbaar en ervaarbaar.

Antroposofie als mens-inclusieve geesteswetenschap levert een hoogst eigentijdse aanvulling op het mens-exclusieve, stof georiënteerde denken.

Het direct ervaren, beleven en leren kennen van de samenhang tussen stof en geest vertaalt zich in een diepgaande ontdekkingsreis naar zingeving. Zowel individueel als maatschappelijk; zowel voor groepen als voor bedrijven.