Bij een breed publiek groeit de aandacht voor een leven na de dood en het al dan niet opnieuw geboren worden. Het boek ‘Grenzeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel over bijna-doodervaringen heeft daaraan mogelijk een bijdrage geleverd. Met die publicatie namelijk leek er voor het eerst geknabbeld te worden aan het taboe om serieus van gedachten te mogen wisselen over wat er op en rond de grens van leven en dood gebeurt.

 

Sindsdien is ook reïncarnatie een begrip waarover menigeen meer wil weten. Is er na onze dood een volgend leven? Hebben we daar invloed op? Maar ook fenomenen als nieuwetijdskinderen, whizzkids en andere jongeren met opmerkelijke inzichten en talenten zetten steeds meer mensen tot denken aan. Waar halen die kinderen het vandaan? 
Met mijn nieuwe boek ‘Wordt vervolgd’ wil ik tegemoetkomen aan de groeiende interesse in reïncarnatie en karma. Daarbij ben ik uitgegaan van de werkhypothese dat herbelichaming en levenslot bestaan, dat reïncarnatie en karma realiteiten zijn.

 

Een boek dat beoogt de onbevooroordeelde lezer aan te spreken, die serieus genomen wil worden in zijn kritische denkvermogen. 'Wie het boek leest, begint aan een gevaarlijk avontuur: het verandert je leven. Wanneer een schrijver dat weet te bewerkstelligen is zijn werk geslaagd', schrijft Hans Stolp in het voorwoord bij dit boek.

 

Uitgeverij Cichorei
ISBN 978 94 91748 04 2
Omvang: 136 blz.
Prijs: € 16,50
NUR 720