Er wordt, bij voorkeur via email of telefonisch, in een vrijblijvend intake-gesprek over doel, lengte en/of gewenste diepgang van het traject gesproken. Dit geldt zowel voor personen als voor groepen of organisaties.

Na mijn pensionering neem ik in Nederland geen organisatorisch werk op me. Als één of meerder mensen iets met mij willen dan moet het door hen georganiseerd worden.

Na het maken van afspraken over inhoud, data en vergoedingen gaan we aan het werk bij voldoende deelnemers.

Na acceptatie en vaststellen van data, gaan we aan het werk.

De bijeenkomsten zelf zijn altijd intensief, collegiaal en interactief.

Het gevoel van veiligheid voor de deelnemers staat centraal.