Mijn werk bestaat vooral uit het geven van lezingen, cursussen, workshops maar ook uit het coachen van mensen bij een volgende stap in hun leven, bij het realiseren van hun idealen.
Coachen/Adviseren doe ik ook wel met organisaties/bedrijven bij het (weer) bewust maken van hun Bedrijfsindividualiteit/Corporate Identety
Kortom:
voor een ieder die:
 • horizonverbreding zoekt
 • verdieping van het leven zoekt en daarbij de samenhang tussen stof en geest wil onderzoeken
 • een wending aan zijn of haar leven wil geven
 • zich af vraagt of dat wat hij/zij doet, wel bij hem/haar echt past
 • op een moderne manier aan werkelijke duurzaamheid en met respect aan/met de Aarde wil werken.
voor organisaties:
 • die begeleid willen worden bij het werkbaar maken van visie en missie
 • die oorspronkelijk hun wortels in de antroposofie hebben en die hun wortels eigentijds willen verzorgen.
onderwerpen waarmee ik graag met mensen werk:
 • Biologisch en Biologisch-dynamisch omgaan met de Aarde
 • Voeding en Voedingskwaliteit
 • Sterrenkunde, en de werking van sterren en planeten op Aarde
 • Karma en Reïncarnatie
 • Biografische en Levensloop vraagstukken
 • De Natuur als leermeester
 • Christologische thema’s
 • Natuurwezens
 • Onderwijs- en opvoedingsvraagstukken vanuit de ontwikkeling van het kind gezien
 • Aarde-ontwikkeling en cultuurperioden. Creationisme vanuit geesteswetenschappelijk gezichtspunt
 • Bedrijfsindividualiteit/Corporate identety
 • Zoektocht begeleiding naar kern bestemming van organisaties en/of individuen.